تازه ترين
یک مسئله تبرک
  تعلیم الاسلام
  September 29, 2017
   0

سوال: بنده براي آداء فريضه حج به بيت الله رفته بودم ، آنجا افغانهاي مارا ديدم كه از جاروي(برس) صفاي حريم شريف يك توته تناب را قطع ميكرد، بعد از آن در آب زم زم مي شست، بعد از آن ، آنرا برديوار كعبه شريف مي ماليد ، بعد از آن توسط چهل حجاج گره ميداد، من سوال كردم كه اين كار بخاطر چيست آنها گفتند بخاطراينكه هرزني كه فرزندش نمي شود اگر اين تناب را بركمر ببندد فرزند را به دنيا مياورد.سوال من اينست كه آيا اين كار جواز دارد ويانه؟  

 

المستفتي: حبيب الرحمن از كندهار


جواب:

تبرك شرعا ثابت است اما كدام طريقه ي كه شما بيان كرده ايد هيچ اصل وثبوت ندارد.

 

والله اعلم
المجيب: مولوي عبدالهادي آغا
الجواب صحيح: مولوي محمدسعيد مدني

مترجم: مولوی نورالحق مظهری

بالا