تازه ترين
مقالات بیشتر از (فتوا نماز)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
سوال: نماز زن ، تلاوت قرآن
  تعليم الاسلام
  October 7, 2017
   0

سه مسائل:

الف:گذاشتن بوتل هاي كه عكس ذي روح دارد درنمازخانه

ب:سوره هاي كه انسان بلد نباشد انگشت خود را برآنها تيرميكند

ج:فاصله بين هاي زن درنماز

بالا