تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
طرح تحقیق وپژوهش
  تعلیم الاسلام
  January 7, 2020
   0


تحقیق وپژوهش از جایگاه بالای برخوردار بوده واهمیت باسزایی در پویایی وماندگاری علوم ودانش ها دارد، اگر تحقیق وژرف یابی نباشد، رکود وایستادگی ودرنتیجه به تدریج بیگانه شدن از دنیای پیرامون مان خواهد شد.


عناصر تحقیق وپژوهش در همه موارد ودر همه بخش های زندگی وکارها باید مورد توجه متخصصین وپژوهشگران قرار گرفته به طور متداوم ژرف یابی صورت گیرد.


پژوهش، در ارتقای سطح کمی وکیفی تعلیم وتربیت سرنوشت ساز است، لذا مدارس دینی ما به عنوان مراکز آموزشی برای این امر جایگاه ویژه ای قائل باشد ودر سیاست کلان ابلاغی خود «پژوهش محوری» را در دستور کارهای خود قرار دهد.


در عصری که زندگی می کنیم، بیشتر امور، روی پژوهش وژرف یابی می چرخد، مراکز ما که از این پدیده فاصله دارد، بپذیریم که ما در میدان قلم ونویسندگی، وتحقیق وپژوهش کمی ها وکاستی ها داریم، برای رفع این کاستی توجه جدی شود، نخست برای این کار به اقدام نیاز داریم، وسپس می طلبد که آشنایان کار، یک «آیین نامه» ای پژوهشی واحد را تدوین نمایند، روش وقوانین تحقیق وپژوهش را برای ما تبیین کنند، تا در ایجاد هماهنگی فعالیت های پژوهشی تمام مدارس دینی، ارتقای کیفیت آموزش وپژوهش، ورفع مشکلات مربوط به تحقیق، کمک ویاری رساند.


مسئولین مدارس به این حوزه کاری هرچه زوتر توجه کنند تا از یک سو طلبه ودانش آموزان ما از کاروان علم وتحقیق عقب نیفتند واز سوی دیگر در حوزه ای تحقیقات وفناوری ژرف یابی سهم فعال داشته باشیم.


این یک طرحی بود که به ذهنم رسید، وبا شما عزیزان فرهیخته که همواره دغدغه های یک گام به پیش را دارید، شریک نمودم، ان شاء الله که قابل استفاده باشد وعمل برآن صورت گیرد.  


تو ای زيباتر از خورشيد زيبايم،
تو ای والاترين مهمان دنيايم
بدان آغوش من باز است شروع كن،
 يك قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من


نعمت ها را بشمارید و از آن بهره ببرید، منفی ها رو دور بریزید و از آن فاصله بگیرید.


حبیبی صالحی
۱۵ جدی ۱۳۹۸ شمسی

 

بالا