تازه ترين
معیار قبولي طاعات
  تعلیم الاسلام
  June 14, 2018
   0

نویسنده: مولوي نورالحق مظهري / سایت تعلیم الاسلام


چنانچه معلوم است  هر مسلمان کوشش میکند تا عبادات و طاعات زیادی را انجام بدهد، تاخداوند عزوجل از او خوشحال شده و رحمت خویش را بر او نازل کند، ولی قبولی و اعتبار طاعات وقتی برای انسان میسر و نصیب می شود که انسان عقیده خود را اصلاح کند، زیرا عقیده بمنزله شرط برای تمام فروعات اعم از نماز، روزه، زکوة، حج وغیره ........ می باشد، ویقینا وقتیکه شرط نباشد مشروط وجود ندارد.


پس وقتی که با کسی عقیده خوب نباشد هیچ عمل او مورد قبول وپسند نیست، وتمام آن چیزهاییکه مؤمن بِهِ ،  مسلمان است، مسلمان باید بر آنها عقیده داشته باشد، که مشهور ترین آنها عبارتند از...


۱: عقیده بر وحدانیت خداوند عزوجل.
۲: عقیده بر تمام صفات خداوند عزوجل.
۴: عقیده برغیب که شامل روز آخرت، عذاب قبر، دوزخ، جنت، حساب وکتاب، پل صراط، حوض کوثر وغیره...
۵: عقیده بر اینکه خالق تمام چیزها خداوند عزوجل است.
۶: هیچ چیز با خداوند عزوجل مشابه وهم مثل نیست.
۷: از علم و قدرت خداوند عزوجل هیچ چیز خارج نیست.
۸: خداوند عزوجل ابدی و ازلی است، ولی مخلوقات حادث و متغیر است.
۹: تمام پیامبران فرستاده شده از جانب خداوند عزوجل بر حق است.
۱۰: تمام کتابهای آسمانی کلام خداوندعزوجل بوده  وحق است.
۱۱: قرآن مخلوق نیست.
۱۲: تکوین یکی از صفات خداوند عزوجل است.
۱۳: خداوند عزوجل در تمام افعال خویش مختار است.
۱۴: فرشتگان بندگان مقرب خداوند عزوجل بوده ، ومرتکب هیچ گناهی نمیشود.
۱۵: مسلمان به گناه کبیره از ایمان خارج نمی شود.
۱۶: تمام انبیاء علیهم السلام معصوم است.
۱۷: اولین پیامبر و اولین انسان حضرت آدم علیه السلام است.
۱۸: حضرت محمد صلی الله علیه واله وصحبه وسلم خاتم النبیین است.
۱۹: معراج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حق و ثابت است.
۲۰: کرامات اولیاء حق است.
۲۱: بهترین امت بعد از رسول اکرم صلی الله علیه واله وصحبه وسلم، حضرت ابوبکر، بعدا حضرت عمر، بعدا حضرت عثمان، بعدا حضرت علی رضی الله تعالی عنهم است.
۲۲:  اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عادلین، مسلمانان واقعی ، عاشقان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ونمونه وسنبول زندگی برای مسلمانان است.
۲۳: مذاهب اربعه اهل سنت به اجماع امت حق است.


وهمچنان بعضی چیزهای دیگری که در کتب عقاید ذکرشده است،


 کسی که بر تمام آنها عقیده داشته باشد، هر عملی راکه می کند، ان شاء الله خداوند عزوجل از او قبول می گرداند، ولی بر عکس اگر کسی بر چیزهای فوق الذکر، ویاعموما  ازعقیده اسلامی منحرف ومنکر باشد هر عملی راکه می کند، اگرچه ظاهرا این عمل هم در نفس خود کار خوبی باشد، ولی از او قبول نیست.


گرفته شده ازشرح العقاید النسفیة

 

بالا