تازه سرليکونه
علوم القران (10)

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: April 22, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: April 8, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: March 1, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: July 25, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: علوم القران       نېټه: November 14, 2016

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: December 28, 2015

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: August 22, 2015

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: November 21, 2014

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: October 12, 2014

د قرانکريم د ایاتونو شمېر

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: علوم القران       نېټه: November 24, 2011

سرته