تازه سرليکونه
د لټون پايله (36)

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مجتهدين او فقهاء       نېټه: January 27, 2019

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: پاتې ثبتې خپرونې       نېټه: December 15, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: د اسلامي فقهي پېژندنه       نېټه: October 30, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مجتهدين او فقهاء       نېټه: July 30, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: لنډ پښتو بيانونه       نېټه: June 14, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: مجتهدين او فقهاء       نېټه: February 18, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: مجتهدين او فقهاء       نېټه: December 21, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: معاصر علماء       نېټه: December 5, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: جالب نظمونه       نېټه: November 16, 2017
سرچينه:     څانګه: پاتې ثبتې خپرونې       نېټه: August 16, 2017
سرچينه:     څانګه: د منبر اواز       نېټه: August 7, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: مجتهدين او فقهاء       نېټه: July 30, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: مجتهدين او فقهاء       نېټه: July 13, 2017
سرچينه:     څانګه: چاڼ سوي مضامين       نېټه: July 5, 2017
سرچينه:     څانګه: چاڼ سوي مضامين       نېټه: July 2, 2017
سرچينه:     څانګه: د منبر اواز       نېټه: May 15, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: د اسلامي فقهي پېژندنه       نېټه: May 11, 2017

ش

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: د اسلامي فقهي پېژندنه       نېټه: April 26, 2017

 

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: د اسلامي فقهي پېژندنه       نېټه: April 12, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: د اسلامي فقهي پېژندنه       نېټه: March 27, 2017

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: مجتهدين او فقهاء       نېټه: March 10, 2017

سرته