تازه ترين
اسلام ، ضامن حقوق زن
  تعلیم الاسلام
  November 20, 2017
   0

نویسنده گان: (صالحه "صالح" وصفورا"عرفان"

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً.[سورة النساء1]:ترجمه:اي مردمان! از ( خشم ) پروردگارتان بپرهيزيد پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و( سپس ) همسرش را از نوع او آفريد ، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني ( بر روي زمين ) منتشر ساخت واز ( خشم ) خدائي بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد ؛ و بپرهيزيد از اين كه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ( و صله رحم را ناديده گيريد )،زيرا كه بي گمان خداوند مراقب شما است ( و كردار و رفتار شما از ديده او پنهان نمي ماند).

به همه اقشار جواموامع بشری هویدا است که زنان نیمی ازجامعه انسانی همیشه برخی ازصفحات تاریخ رابه خود اختصاص داده اند که گاه مظلوم وشفقت انگیزوگاه گاه افتخار آفرین وحماسه آور، گاهی فراموش شده از اندرون جامعه وبی تأثیر، گاهی در صحنه وتأثیرگذار، به صورت مجموع درطول روند تاریخ بشریت نشیب وفرازهای متنوع راباچشمان خود دیده وبقیه رابه حواس خود درک کرده است.

روزی زنده زیر خاک مدفون وروزی همچون کالای بی ارزش ازیک نسل به نسل دیگر به ارث برده می شد ، درهمه این مسیر رنگارنگ یگانه مدعیان واقعی حقوق برحق زن پیامبران الهی وکتب آسمانی بوده ودررأس آنهاآخرین پیامبران سردارکونین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، وکاملترین دین ها دین مقدس اسلام است که دست نوازش را بسوی زن درازکرده است واورا ازسیه چالهای ظلم وتعدی نجات داد.

آری ازآنجای که می گوییم جهان انسانیت ازدو قشرمرد وزن تشکیل شده است همانگونه این کره خاکی برای آبدانی به قشرمرد نیاز مبرم دارد به قشرزن نیز نیاز دارد.

اگرجهان را به یک پرنده تشبیه دهیم که با دوبال خود پروازمی کند به راحتی میتوان گفت که زن یکی ازبالهای آن است که بدون آن نمی تواند به پروازدرآید اماباید بدانیم که زن یک موجود ضعیف ولطیف است وهمیشه به پشتبانی وحفاظت نیاز دارد ولازم است ازابتدای زندگی تاپایان  یار وغمخواری داشته باشد زیرا زن پس از آنکه به سن بلوغ رسید اهل خانواده راترک می کند وبه مردی که تامدت قبل برایش بیگانه بود می پیوندد وهمین امرسبب شده بود که قبل از طلوع خورشید اسلام مردمان دختران خود رازنده به گورمی کردند اما اسلام آمد به زن عزت ،عظمت وبزرگی بخشید اورابعنوان معلم ومربی وسنگربان خانه معرفی کرد .

اسلام زن رابرترازآن می داند که مانند حیوان بااورفتار شود برخلاف دنیای مدرن امروزی که زن راهمانند حیوان برای چند ساعتی جهت استفاده قرار می دهند وپس آنرا رهامیکند.

ای خواهر گرانبها دشمنان می خواهند شمارا زبون سازد ولی شما نام خود راثبت تاریخ کنید درپایداری،پاک دامنی ،عفت و.....تاآنکه نزد خداوند متعال ومخلوقات اومحترم باشید ودرلیست زنان اول اسلام همچون خدیجة الکبری،عایشه صدیقه،فاطمة الزهرا و......قرارگیرید وبرای همیشه طمع دشمن رابرای ربودن خود ببندید.

ای خواهرعزیزشما درآئین اسلام دارای مقام بالاوشخصیت ارجمندی هستید بیا حقوقت را دراسلام بخوان که مبادا ناخوانده زیرتأثیرگفته های یاوه گویان بروید.

اسلام برای شما حقوق منصفانه وعادلانه ای رابیان کرده است وحتی دربسیارازموارد به شما امتیاز قایل شده است چنانچه رسول اکرم (r)می فرماید:اکمل المؤمنین ایمانااحسنهم خلقاوخیارکم خیارکم لنسائکم.[ ترمذی] ترجمه:ازمیان مؤمنین ایمان آن کسی کاملتراست که اخلاقش بهترباشد وبهترین شماکسی است که باهمسرش خوش رفتارباشد.

لذا باید که به آن به خوبی اطلاع حاصل کنید این که دشمن میگوید باید بین مرد وزن مساوات باشد یعنی هرکاری که مرد می کند زن هم باید بکند بافطرت زن سازگاری ندارد.

واین که میگوید اسلام حقوق زن را مرعات نکرده است این یک تهمت است وازواقیت بدوراست ودرموارد که اسلام بین زن ومرد فرق قائل شده است آنهم دروظایف ، این خود نقش  فطرت است نه این که اسلام آنرا برزن تحمیل کرده باشد.

ای خواهرمومن ارزشهای تودردین اسلام اطاعت ازاوامرپروردگار مانند حجاب عفت و......است نه در مد وخود آرایی وتقلید ازبیگانگان بهترین عزت آن است که ازقرآن بدست آورید عزت آنست که درنزد خداوند سربلند باشید نه درپیش مد پرستان وغیره.

برادروخواهر مسلمان امروز که می بینید دنیا به جلوی  میرود، انکشافات واختراعات زیاد شده است دشمنان اسلام فرصت مناسبی راپیدا کرده است تابراثر امکانات ووسائل که در اختیار دارند از راههای گوناگون بر پیکرپاک ومظلوم اسلام ضربه بزند،گاهی چهره اسلام رادرنظرمردم زشت وناپسند وانمود میکنند.

خواهرعزیز!رعایت کردن دستورات ،آداب ورسوم اسلامی ازقبیل حجاب، عفت ووقاروسیله سعادت شمااست که درضمن مقاومت شما رادرمقابل دشمن هم نشان میدهد پس بدان که پیروزی وعزت دردنیاوآخرت در پیروی ازاحکامات اسلامی است نه درپیروی ازغرب وازدسیسهای دشمن آگاه باش وطبق شریعت اسلامی زندگی کن که مقام وعزت تودراسلام است تاآنرا دریابید.

 

بالا